• نشانی :

شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

  • نشانی دانشگاه در Google Maps:

مشاهده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نقشه Google Maps در حالت بزرگنمایی

 

  • تلفن های تماس با کد 023:

32394530        

32394531

32394532

 

  • موبایل مستقیم ریاست برای ارائه نظرات به شکل پیامک :

09392731122

 

نشریه نگاه آزاد کاریست از اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود که دارای اخبار دانشگاه و مباحث علمی ، فرهنگی و هنری است .

این نشریه دارای مجوز 792 م الف از مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و به شکل فصلنامه منتشر می گردد .

صاحب امتیاز : اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

مدیر مسئوول : --------

سردبیر: ----------

 

برای دانلود نسخه های الکترونیکی روی شماره مورد نظر کلیک کنید

 

شماره 15                                                                                 شماره 16                                                                                  شماره 17