مدیر روابط عمومی :

مهندس میثم یزدان پناهی

تحصیلات : کارشناسی ارشد الکترونیک

ایمیل : maysamyazdanpanahi@yahoo.com

تلفن مستقیم : 02332394321

 

سوابق اجرایی :

 

  1. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
  2. نماینده و خبرنگارخبرگزاریهای کشوری آنا و ایسکانیوز در شهرستان شاهرود
  3. نماینده و خبرنگار روزنامه فرهیختگان در شهرستان شاهرود
  4. عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

سابقه تدریس :

دانشگاه / موسسه

مقطع

موضوعات تدریس

کارشناسی

ارشد

دکترا

آزاد اسلامی واحد شاهرود

*

 

 

 

 

 

 فعالیتهای پژوهشی :

الف مقالات:

 

ردیف

عنوان مقاله

ارائه شده در

سال انتشار

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ب ) کتب در دست اقدام  :

ردیف

عنوان کتاب

تألیف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

1

 

 

 

-

   
 

 

ج ) طرحهای پژوهشی

ردیف

عنوان پایان نامه

مرجع تصویب

سال پایان پژوهش

استاد مربوطه

نمره اخذ شده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ) نشانها و جوایز علمی و تعدادی از افتخارات در حوزه روابط عمومی :

نشریه نگاه آزاد کاریست از اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود که دارای اخبار دانشگاه و مباحث علمی ، فرهنگی و هنری است .

این نشریه دارای مجوز 792 م الف از مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و به شکل فصلنامه منتشر می گردد .

صاحب امتیاز : اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

مدیر مسئوول : --------

سردبیر: ----------

 

برای دانلود نسخه های الکترونیکی روی شماره مورد نظر کلیک کنید

 

شماره 15                                                                                 شماره 16                                                                                  شماره 17