روابط عمومی نیاز پایدار سازمان

 

نياز به شناخت و درك متقابل به منظور تسريع در دستيابي به مقاصد و اهداف، امروزه در سازمانها و ادارات به عنوان يك اصل اساسي در مديريت پذيرفته شده است . اين ارتباط كه از آن به عنوان روابط عمومي ياد مي شود يكي ازمهمترين و با ارزش ترين عوامل موثر در سرنوشت هر موسسه و گروه محسوب مي گردد.

هدف روابط عمومي، كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد حس  اشتراك بين فرد يا سازمان از سويي و مخاطبان از سوي ديگر مي‌باشد كه باعث ايجاد ارتباطي تعاملي، دو سويه، مشاركتي و پيچيده مي‌شود و به طور بالقوه ايجاد حسن اشتراك را ميسر و ممكن مي‌سازد. پس متخصصان روابط عمومي، كه نقش هماهنگ كننده درون سازماني و هدايت كننده ارتباط سازمان با بيرون را ايفا ميكنند بايستي از دانش، مهارتهاي ارتباطي، روانشناسي، جامعه شناسي، سياست، اقتصاد، اصول مديريت و علم اخلاق برخوردار باشند تا بتوانند به جايگاه ويژه خود مشرف شوند و هنگامي كه سازمان در معرض هجوم مشكلات قرار ميگيرد بتواند وضعيت فعلي را حفظ كرده و براي جلوگيري از انزواي اجرايي و حركت انفعالي كه ممكن است دير يا زود متوجه هر سازماني شود، وارد عمل گردد كمك شاياني نمايد.

نشریه نگاه آزاد کاریست از اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود که دارای اخبار دانشگاه و مباحث علمی ، فرهنگی و هنری است .

این نشریه دارای مجوز 792 م الف از مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و به شکل فصلنامه منتشر می گردد .

صاحب امتیاز : اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

مدیر مسئوول : --------

سردبیر: ----------

 

برای دانلود نسخه های الکترونیکی روی شماره مورد نظر کلیک کنید

 

شماره 15                                                                                 شماره 16                                                                                  شماره 17