برگزاری جلسه شورای تخصصی فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

ShrinkedIMG_0024.jpg

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

جلسه شورای تخصصی فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به میزبانی واحد شاهرود روز دوشنبه 17 دی ماه ساعت 8:40 در محل سالن جلسات حوزه ریاست این واحد برگزار شد.

  • دوشنبه 17 دي 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه