همایش انقلاب اسلامی و هویت ملی

تاریخ برگزاری همایش 8 دی ماه 97

همایش انقلاب اسلامی و هویت ملی

مهلت ارسال مقاله: 97/9/25

تاریخ برگزاری همایش:97/10/8

https://iranirev.ir

 

 
 
 

  • سه شنبه 20 آذر 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه