زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مقاطع کار‌شناسی ارشد، دکتری تخصصی و رشته‌های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی این هفته آغاز می‌شود.

دکتر علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاداسلامی درباره نحوه انتخاب رشته توسط داوطلبان گفت: متقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌های کار‌شناسی ارشد و دکتری تخصصی و رشته‌های با آزمون سراسری ورود به دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با مراجعه به سامانه www. azmoon. org نسبت به ثبت انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

وی در خصوص چگونگی انتخاب رشته داوطلبان گفت: داوطلبان آزمون دکتری تخصصی در این مرحله از تکمیل ظرفیت مجاز به انتخاب حداکثر ۲۰ محل دانشگاهی متناسب با رشته امتحانی خود هستند. همچنین داوطلبان آزمون کار‌شناسی ارشد مجاز به انتخاب حداکثر ۲۰ رشته و محل متناسب با مجموعه امتحانی خود بوده و داوطلبان رشته‌های با آزمون سراسری هم می‌توانند متناسب با گروه آزمایشی که در آزمون آن شرکت نموده‌اند حداکثر تا ۲۰ رشته/محل را انتخاب نمایند.

وی در خصوص داوطلبان واجد شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت گفت: کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون‌های کار‌شناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت خواهند بود.

زمان شروع انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت ابتدای این هفته اعلام خواهد شد.

  • يکشنبه 05 مهر 1394