ثبت نام اینترنتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود آغاز شد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 94 این دانشگاه را اعلام کرد .

دکتر محسن بوجاری گفت : ثبت نام اینترنتی دانشجویان به تفکیک سال ورود به دانشگاه از تاریخ 21 شهریور ماه 94 آغازو تا روز بیست و سوم همین ماه ادامه خواهد داشت .

وی گفت : دانشجویانی که به هر دلیلی موفق نشدند در تاریخ های ذکر شده برای ثبت نام اقدام نمایند می توانند در تاریخ های 24 و 25 شهریور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند . بوجاری شروع کلاسها را از 28 شهریور ماه اعلام کرد و گفت : کلیه دانشجویان رشته های مختلف که مایل به حذف و یا اضافه کردن دروس انتخابی خود باشند نیز می توانند در تاریخ های چهارم تا ششم مهرماه سال جاری اقدام نمایند .

وی با بیان اینکه پایان کلاس ها در تاریخ 17 دی ماه خواهد بود گفت : امتحانات پایان ترم نیز از تاریخ 19دی آغاز و تا یکم  بهمن 94 ادامه می یابد . معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گفت : انتخاب واحد معرفی به استاد در سه مرحله انجام می گیرید که مرحله اول آن در تاریخ های 18 و 19 مهر ، مرحله دوم در تاریخ های 9 و 10 آبان و مرحله سوم در تاریخ های 14 و 15 آذر ماه سال جاری انجام می شود .

محسن بوجاری تذکراتی را نیز به دانشجویان داد و گفت: هر دانشجو موظف است شخصا جهت انتخاب واحد در تاریخهای یاد شده اقدام نماید و مسئولیت رعایت پیش نیاز دروس و سقف واحد مجاز با خود او می باشد .

وی گفت : پس از انقضای مهلت ثبت نام ، بهیچ وجه انتخاب واحد انجام نخواهد شد ، بنابراین دانشجویان موظفند در تاریخ های اعلام شده نسبت به امور آموزشی خود اقدام نمایند .

بوجاری با اشاره به اینکه کلیه اطلاعات ثبت نام ورودی های قدیم و جدید در سایت دانشگاه به آدرس www.iau-shahrood.ac.ir درج شده است افزود : دانشجویان شرایط خاص مانند ترم آخری ها و ممتازین و ... جهت باز شدن فایلشان می بایست قبل از شروع انتخاب واحد و یا حذف و اضافه به گروههای مربوطه مراجعه نموده تا با اخذ تعهد کتبی ، موارد خاص آموزشی آنان فعال گردد .  

  • دوشنبه 23 شهريور 1394