چگونگی نقل و انتقالات دانشجویان

چگونگی نقل و انتقالات دانشجویان

لینک بخشنامه نقل و انتقالات دانشجویان

 

دانشجوی محترم برای درخواست انتقالی خود روی بنر زیر کلیک کنید تا به سایت نقل و انتقالات بروید :