آگهی تجدید مزایده مهمانسرای دانشگاه

واگذاری مهمانسرای دانشگاه واقع در بلوار آزادی حد فاصل میدان قیام و تقاطع خرقانی به صورت اجاره و یکجا به مدت 2 سال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظردارد نسبت به واگذاری مهمانسرای خود واقع در بلوار آزادی حد فاصل میدان قیام و تقاطع خرقانی طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد تجدید مزایده به صورت اجاره و یکجا برای مدت دو سال شمسی اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند پس از واریز مبلغ 400000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به مدت 10 روزکاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت اداری و مالی (تدارکات) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 32394537 و 32394241 -023

هزینه آگهی به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 50000000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در تجدید مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در تجدید مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

 

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

  • يکشنبه 30 دي 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 19 ارديبهشت 1400 . 19:01 .