تقدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از زحمات نماینده محترم شهرستان

photo_2018-12-06_20-00-20.jpg

تقدیر روابط عمومی از زحمات نماینده محترم شهرستان

تقدیر روابط عمومی از زحمات نماینده محترم شهرستان در خصوص پیگیری برای بین المللی شدن فرودگاه شاهرود همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به شاهرود در 13 آذر ماه 97

  • پنجشنبه 15 آذر 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 07 اسفند 1398 . 23:00 .