توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ابلاغ شد جزییات قرارداد صندوق بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ابلاغ شد جزییات قرارداد صندوق بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنامه تمدید قرارداد صندوق بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: آیین نامه صندوق بیمه عمر به شرط فوت و از کار افتادگی دائم کارکنان دانشگاه درخصوص تمدید قرارداد بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی برای مدت 4 ماه از تاریخ 97/1/1 تا 97/4/31 ابلاغ می شود.

در این بخشنامه تاکید شده، واحدها و مراکز آموزشی ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و رعایت ضوابط تعیین‌ شده، مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برسانند.

در آیین نامه صندوق بیمه عمر به شرط فوت و از کار افتادگی دائم کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تاکید شده، عضویت تمامی کارکنان و اعضای هیات علمی تمام‌وقت رسمی و قراردادی در صندوق بیمه عمر کارکنان دانشگاه الزامی است و تمامی مشمولان این طرح باید نسبت به تکمیل نمونه برگ درخواست پوشش عمر متضمن قبول شرایط و تعهدات مربوط به طور کامل و دقیق اقدام کنند.

براساس بندهای این آیین نامه، حق بیمه ماهانه برای هریک از اعضا اعم از کارمند یا عضو هیات علمی معادل 90هزار ریال است که مبلغ 30هزار ریال آن توسط واحد دانشگاهی و 60هزار ریال بقیه ماهانه از حقوق و مزایای متقاضی کسر می شود.

ازجمله شرایط آیین نامه مذکور آن است که عضویت مشمولان این طرح با قطع رابطه استخدامی آنان (بازنشستگی، بازخرید خدمت و...) با دانشگاه که تاریخ دقیق آن توسط واحد به صندوق اعلام می شود، منتفی خواهد شد.

لازم به ذکر است افرادی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کنند، در طول مرخصی مشمول استفاده از مزایای این صندوق نمی شوند. چنانچه تاریخ واریز حق بیمه به حساب بانک بعد از تاریخ فوت یا ازکارافتادگی باشد، صندوق بیمه عمر کارکنان دانشگاه هیچگونه تعهدی مبنی بر پرداخت سرمایه فوت یا ازکارافتادگی ندارد.

براساس بندهای این آیین نامه، در صورت فوت یا ازکارافتادگی دائم که موجب قطع همکاری عضو با دانشگاه شود، مبلغ 400 میلیون ریال به ذینفع یا وراث قانونی یا شخص عضو پرداخت خواهد شد.

بنا بر این آیین نامه، بیمه شده در زمان ثبت نام با تکمیل درخواست عضویت بیمه عمر، افراد ذینفع سرمایه مورد بیمه را به صورت دلخواه به طور دقیق تعیین می کند که این نمونه برگ باید در بایگانی واحد و پرونده شخص ملحوظ و نگهداری شود.

برای پرداخت خسارات بیمه عمر در تمامی واحدها، کمیته ای مرکب از ریاست واحد به عنوان رئیس کمیته، معاونت اداری و مالی و دبیر کمیته بیمه و رفاه واحد به عنوان اعضای کمیته بیمه و رفاه تشکیل می شود که این کمیته ضمن هماهنگی با اداره کل امور اداری و منابع انسانی و رعایت ضوابط مربوطه، مسئول بررسی مدارک و تایید خسارت پرداختی با در نظر گرفتن شرایط این آیین نامه است. بیمه شده یا ذینفع آن باید حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از بروز خسارت ناشی از تحقق خطر، موضوع بیمه اعم از فوت یا ازکارافتادگی دائم، نسبت به اعلام و ذکر مراتب همراه با اصل مدارک موردنیاز که با توجه به نوع خسارت تهیه می شود، و همچنین تکمیل نمونه برگه درخواست خسارت، جهت بررسی به واحد مربوطه اقدام کند.

شایان ذکر است متن کامل این آیین نامه همراه با جزییات دقیق در اختیار تمامی واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

  • سه شنبه 04 ارديبهشت 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398 . 10:48 .