تمدید تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی

تمدید تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی

تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای برنامه های آموزشی، کارآموزي و کارورزي دانشجويان علوم پزشکي تمديد شد.

تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای برنامه هاي آموزشي، کارآموزي و کارورزي دانشجويان علوم پزشکي در رشته هاي پزشکي، پرستاري، مامايي، علوم آزمايشگاهي، تغذيه و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامي در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي تامين اجتماعي تا تاريخ ۳۱/۴/۹۷ (پايان نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۷ـ۱۳۹۶) تمديد شد.

مهلت تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی که پیش از این منعقد شده بود، در تاريخ ۲۷/ ۱۱/ ۹۶ به پايان رسيده بود که مجدداً تمديد شد.

نامه تمدید تفاهم نامه طی نامه شماره ۱۷۰۲۷/۸۶ از سوی دکتر محسن نفر، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به واحدهای دانشگاهی مجري رشته هاي مجري علوم پزشکي در تاريخ ۱۲/۱۲/۹۶ جهت اجرا ابلاغ شد.

  • يکشنبه 13 اسفند 1396
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 07 اسفند 1398 . 22:33 .